0
สรุปเจาะข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไป (PDF)
สรุปเจาะข้อสอบเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และสมรรถนะหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งมีแบบข้อสอบท้ายเรื่อง
หนังสือ304.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

                   สรุปเจาะข้อสอบเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และสมรรถนะหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งมีแบบข้อสอบท้ายเรื่อง เพื่อทอสอบการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจโดยมีคำอธิบายเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความถนัดทางเชาว์ปัญญาด้านคิดคานวณ
บทที่ 2 ความถนัดทางเชาว์ปัญญาด้านคิดเหตุผล
บทที่ 3 ความถนัดทางเชาว์ปัญญาด้านภาษาไทย
บทที่ 4 ภาษาอังกฤษ
บทที่ 5 คอมพิวเตอร์
บทที่ 6 สมรรถนะหลักของ กฟภ.
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164132894 (PDF) 289 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน