0
สรุปเนื้อหาสังคมศึกษา ม.4-5-6 พร้อมตะลุยโจทย์
คู่มือเตรียมสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.4-5-6 (5 สาระ) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ308.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สรุปเนื้อหาสังคมศึกษา ม.4-5-6 พร้อมตะลุยโจทย์" เล่มนี้ เป็นคู่มือเตรียมสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.4-5-6 (5 สาระ) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมแบบทดสอบหลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับเตรียมสอบเก็บคะแนน และสอบประจำภาค เตรียมสอบ O-NET เพื่อนำไปใช้คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ เพื่อนำไปสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164417793 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 182 x 255 x 22 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์I Love CU, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน