0
สรุปเนื้อหาและกิจกรรมเสริมวิชาอาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แบบฝึกอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้อาเซียนเบื้องต้น อย่างรอบด้าน หลากหลาย และเหมาะสมกับวัย พร้อมกับการก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจในวัยประถมศึกษา
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกอาเซียนพัฒนาผู้เรียนเพื่อก้าวย่างที่สำคัญของเด็กในวัยประถมศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นความรู้ของแต่ละประเทศสมาชิก รวมถึงแบบฝึกพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ความรู้และสร้างความตระหนักในฐานะพลเมืองอาเซียน โดยเริ่มตั้งแต่วัยประถมศึกษา เพื่อสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้กับอาเซียนในระดับที่สูงขึ้นไป

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รอบรู้อาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิภาคอาเซียนและประเทศสมาชิก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิวัฒนาการและความตกลงอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไทยกับอาเซียน

- แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เฉลยแบบฝึกพัฒนาความรู้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163446534 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 7 มม.
น้ำหนัก: 266 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์We will Shine, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน