0
สรุปเนื้อหาและกิจกรรมเสริม วิชาอาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แบบฝึกอาเซียนเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้อาเซียนเบื้องต้นอย่างรอบด้าน หลากหลาย เหมาะสมกับวัย
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกอาเซียนพัฒนาผู้เรียนเพื่อก้าวย่างที่สำคัญของเด็กในวัยประถมศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นความรู้ของประเทศสมาชิก รวมถึงแบบฝึกพัฒนาผู้เรียน จึงมุ่งที่จะให้ความรู้และสร้างความตระหนักในฐานะพลเมืองอาเซียน โดยเริ่มตั้งแต่วัยประถมศึกษา เพื่อสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับที่สูงขึ้นไป

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียนและความสัมพันธ์กับประเทศไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทของไทยกับอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประเทศคู่เจรจาอาเซียน
- แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- เฉลยแบบฝึกพัฒนาความรู้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163446428 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 6 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์We will Shine, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน