0
สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบสำหรับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในทุกหมวดวิชา ได้แก่ ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในทุกหมวดวิชา ได้แก่ ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู็ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ ปฏิบัติของวิชาชีพครู และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 ความรอบรู้
- สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมไทย
ฯลฯ

บทที่ 2 วิชาความสามารถทั่วไป
- ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์
- ความรู้ด้านภาษาไทย
- ความเข้าใจด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย
ฯลฯ

บทที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติของวิชาชีพครู
- วินัยและการรักษาวินัย
- คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- มาตรฐานวิชาชีพ
ฯลฯ

บทที่ 4 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และหลักการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164491403 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 192 x 255 x 17 มม.
น้ำหนัก: 680 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน