0
สรุป Mathematics ม.ปลาย ฉบับเข้าใจง่าย
สรุปเข้มเนื้อหาคณิต ม.ปลาย ทั้ง 16 บท พร้อมตัวอย่าง ทริก ข้อสังเกต เนื้อหาอ่านง่าย สร้างความมั่นใจในทุกสนามสอบ
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 16 บท ทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ซึ่งยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   โดยสรุป เนื้อหาให้เข้าใจง่าย เริ่มต้นจากการปูพื้นฐาน อธิบาย concept ยกตัวอย่างที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างโจทย์ท้ายบท ที่มีคำแนะนำและคำอธิบายวิธีทำอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างเข้าใจที่ถูกต้อง และครบถ้วน
         

สารบัญ

บทที่ 1 เซต
บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
บทที่ 3 จำนวนจริงและพหุนาม
บทที่ 4 เราขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
บทที่ 5 ฟังก์ชัน
บทที่ 6 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
บทที่ 7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
บทที่ 8 จำนวนเชิงซ้อน
บทที่ 9 เมทริกซ์
บทที่ 10 เวกเตอร์ในสามมิติ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492660 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน