0
สร้างกุศล พ้นทุกข์
บุญกุศลพาใจเราเป็นสุข นั่นแหละคือสวรรค์ที่แท้จริง
ผู้เขียน แก้วธารา
หนังสือ56.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "บุญ" แม้จะเป็นกรรมดี แต่ก็ยังถือเป็นของหยาบ เพราะให้ผลแต่ภายนอกเท่านั้น แม้ทางใจที่เกิดขึ้นคือสุข ก็มิอาจละกิเลสได้ แต่ "กุศล" เป็นความละเอียดที่เกิดขึ้นที่จิตใจสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นได้ ด้วยการละกิเลส รัก โลภ โกรธ หลง ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น ผู้ที่สามารถละ ความสุขที่เกิดขึ้นแก่ใจได้ เมื่อประสบทุกข์ ก็สามารถละความทุกข์ได้เช่นกัน...

สารบัญ

1. "บุญ-กุศล"
2. จิตสุดท้ายและแรงกรรม
3. กุศลจิต-อกุศลจิต
4. ฝึกรักษาศีลเพื่อละความถือมั่น
5. "สมาธิ" ส่งสุขสู่ชาติหน้า
6. ฝึก "สติ" รองรับ "จิตกุศล"
7. องค์ภาวนา "มรณานุสติ"
8. "กตัญญู" ขอขมากุศลที่ไม่ควรมองข้าม
9. ภาวะ "จิตสุดท้าย"จากตัวอย่างในพุทธกาลประสบการณ์จริง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757415491 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 140 x 200 x 15 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ปราชญ์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน