0
สร้างความสำเร็จจากพลังคำพูด (ฉบับสมบูรณ์)
คู่มือการพูดฉบับสมบูรณ์ ที่จะชี้แนะแนวทางในการฟังให้รู้สึก สบายหู ดูสบายตา และพาสบายใจ ในหลากหลายรูปแบบการพูด ตั้งแต่วันแรกจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แนวทางการพูดในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องดี ๆ ที่น่ายึดถือเป็นแบบอย่างหรือแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการพูดอวยพรหลากหลายรูปแบบ การพูดดเพื่อโน้มน้าวใจ การพูดเพื่อจูงใจ การพูดเพื่อเรียกร้องให้เลิก ให้เปลี่ยนความคิด ให้เปลี่ยนจิตใจ การพูดเพื่อชักจูงหรือจูงใจในกรณีต่าง ๆ การพูดในหลาย ๆ สถานการณ์ ในงาน ในธุรกิจ และในชีวิต ที่สำคัญก็คือคำพูดสั้น ๆ ที่จะช่วยสร้างพลังภายในให้กับตัวท่านเองได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์

สารบัญ

บทที่ 1 ทำไมพูดได้แต่พูดไม่เป็น
บทที่ 2 มาฝึกพูดกันเถอะ
บทที่ 3 หัวใจในการพูด
บทที่ 4 โรคประหม่าพร้อมยาขนานเอก
บทที่ 5 พูดให้น่าถูกใจ
บทที่ 6 เวทีวาทวาทีที่เมืองไทย
บทที่ 7 แบบฉบับการฝึกการพูดโดยทั่วไป
บทที่ 8 ฝึกการพูดเมื่อไม่มีเวที
บทที่ 9 เทคนิคการใช้คำถามต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
บทที่ 10 แนวทางการพูดเพื่อให้คนคิด
ฯลฯ

คำนิยม
"ผมต้องขอชื่นชมด้วยจริงใจในความอุตสาหะของอาจารย์สมชาติที่ได้เรียบเรียง เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง รูปแบบรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์หรือผู้ที่สนใจไม่ว่าท่านจะเป็น "นัก" อะไรก็ตามเพียงท่านพลิกดูสารบัญและอ่านแต่ละเรื่องอย่างมีวิจารณญาณ ท่านจะได้ประโยชน์คุ้มค่า และเพิ่มคุณค่าแก่ตัวท่านเอง ก่อประโยชน์แก่ผู้ฟังและสังคมโดยส่วนรวมหากท่านนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง"อาจารย์การุณ กูใหญ่- ประธานสถาบันอันนาสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษาสถาบันฝึกอบรมและพัฒนา หลายสถาบัน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิขององค์การภาคเอกชนและราชการ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย
บุคคลที่ปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตกล่าวโดยองค์รวมก็คือผู้นั้นควรที่จะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี วจีไพเราะ และสงเคราะห์ร่วมกัน สำหรับในเรื่องบุคลิกภาพในการสร้างความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์นั้นเป็นสิ่งที่กระผมเคยเขียนลงไว้ในหนังสือ สวย-หล่อ ไม่ต้องรอชาติหน้า เป็นสุดยอดเคล็ดลับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่จะทำให้สวยและหล่อ สำหรับในเรื่องวจีหรือวิธีการพูดเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและดำเนินชีวิตแล้ว ผมเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นสะพานหรือบันไดเชื่อมไปสู่เส้นทางของความสำเร็จให้สำหรับท่านได้อย่างแน่นอน หากท่านได้ศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติอาจารย์โสภาศ ณ ตะกั่วทุ่ง- ผู้บรรยายพิเศษสมาคมเลขาทูตที่ปรึกษา เจ้าของและผู้ดำเนินรายการ Colour And Style ผู้ดำเนินรายการ Colour And Style Radio 98.0 FM ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และความงาม Image Consultan อาจารย์พิเศษของโรงเรียน สถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757425179 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 142 x 205 x 20 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Smart Life, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน