0
ลด 10%
สร้างระบบป้องกันเครือข่ายในองค์กรด้วย Endian Firewall (ภาคปฏิบัติ)
ทางลัดสู่การทำระบบป้องกันเครือข่ายองค์กร เขียนจากประสบการณ์ SysAdmin มืออาชีพแบบ Step by Step เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ247.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง137.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นี่คือทางลัดสู่การทำระบบป้องกันเครือข่ายองค์กร ถ่ายทอดจากประสบการณ์ SysAdmin มืออาชีพแบบ Step by Step เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย ครู อาจารย์ที่สอนหลักสูตรด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ โดย Endian Firewall Community เป็นระบบลีนุกซ์ที่ออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน พัฒนามาจากต้นแบบ Smoothwall และ IPCop ในระยะหลังทางผู้พัฒนาเน้นออกแบบเพื่อใช้งานเป็นอุปกรณ์ในรูปแบบของ Hardware Box เชิงการค้าในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่เรียกว่า UTM (Unified Threat Management) ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ (Web Management System หรือเรียกว่า Dashboard)

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จัก Endian Firewall
บทที่ 2 สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการติดตั้ง Endian Firewall
บทที่ 3 การติดตั้ง Endian Firewall
บทที่ 4 การบริหารจัดการ Endian Firewall ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
บทที่ 5 การปรับค่าเครือข่าย (Network Configuration)
บทที่ 6 การเปิด - ปิดบริการต่างๆ (Services)
บทที่ 7 การตั้งค่า Firewall
บทที่ 8 การทำ Proxy Server และ Authentication
บทที่ 9 การทำ VPN Server
บทที่ 10 การตรวจสอบรายงาน Log ชนิดต่างๆ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160817375 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 19 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน