0
สร้างระบบเศรษฐกิจสังคมใหม่ยุควิกฤตโควิด-19
บอกเล่าและเสนอมุมมองการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางปฎิรูปประเทศในยุคโควิด-19 โดยรวมถึงวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคม วิกฤตทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วย
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คือหนังสือที่ผู้เขียนใช้การบอกเล่าและเสนอมุมมองการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางปฎิรูปประเทศในยุคโควิด-19 โดยรวมถึงวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคม วิกฤตทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วย อีกทั้งยังลงลึกถึงรากเหง้าของระบบโครงสร้างเศษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม เสนอทางเลือกที่ต่างจากกรอบคิดเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมอุตสาหกรรมการเมืองประชาธิปไตย ผ่านตัวแทนแบบตะวันตกอันคุ้นเคย โดยยึดแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบทางสายกลาง

สารบัญ

1. ปฏิรูปเศรษฐกิจและระบบนิเวศ
- ต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ได้ ไทยจึงจะก้าวข้ามดับดักได้
- จะแก้ปัญหาคนจนให้ได้ผลจริงได้อย่างไร
ฯลฯ

2. ปฏิรูปการเมืองและการบริหารจัดการสังคม
- จะสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงกว่าแค่การเลือกตั้ง สส.ได้อย่างไร
- ประชาธิปไตยที่แท้ ไม่ใช่แค่มีเลือกตั้ง
ฯลฯ

3. ปฏิรูปการศึกษาและสังคมด้านต่าง ๆ
- จะจัดการศึกษาในยุคหุ่นยนต์แย่งงานคนได้อย่างไร
- ความรู้แบบไหนที่จะแก้ไขปัญหา/พัฒนาประเทศได้จริง
ฯลฯ

4. ปฏิรูปวิธีคิด ทัศนคติ อุปนิสัยของพลเมือง
- ปัญหาการคิดแบบ 2 ขั้วตรงข้ามสุดโต่ง
- ต้องแก้ไขปัญหาวิธีคิดแบบ 2 ขั้วตรงข้ามสุดโต่งให้ได้
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165771771 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาบันวิชาการ 14 ตุลา, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน