0
ลด 10%
สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2D Animation
เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้เรียนหลักสูตร 2D Animation หรือการสร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online
หนังสือ261.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2D Animation" เล่มนี้ นับเป็นผลงานเล่มที่ 6 เนื้อหาในหนังสือเป็นการปูพื้นฐานหลักการทางด้าน 2D Animation การวาดภาพ การเขียน Storyboard การออกแบบตัวละคร การบันทึกและตัดต่อเสียง การแปลงไฟล์ การนำเสนองาน นำเสนอบทเรียนในรูปแบบสื่อบทเรียน Multimedia Online ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว การเขียนคำสั่งด้วย Adobe Flash ActionScript 3.0 การสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ   และการเผยแพร่ไฟล์การนำไฟล์ไปใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนหลักสูตร 2D Animation หรือการสร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทำสื่อสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

สารบัญ

บทที่ 1 ปูพื้นเรื่อง Animation
บทที่ 2 พื้นฐานการวาด (Basic Drawing)
บทที่ 3 สตอรี่บอร์ดและการออกแบบตัวละคร
บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Animation
บทที่ 5 การบันทึกเสียง ตัดต่อเสียง ผสมเสียง และการแปลงไฟล์
บทที่ 6 พื้นฐานการสร้าง Animation
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ Animation สร้างการเปลี่ยนภาพ
บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน ActionScript 3.0
บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ ActionScript
บทที่ 10 การประยุกต์ใช้ ActionScript สร้างแบบทดสอบ
บทที่ 11 การสร้าง Animation ด้วย Bone Tool และ Rotation/Translation Tool
บทที่ 12 การเผยแพร่และนำไปใช้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160829132 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 18 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน