0
สร้างเว็บแอพพลิเคชันแบบ Responsive ด้วย PHP Bootstrap MySQL / MariaDB +AJAX + jQuery ฉบับสมบูรณ์
ครบสูตรการสร้างเว็บเพื่อรองรับการแสดงผลบนหน้าจอสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก และพีซี เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนเว็บ อธิบายตั้งแต่พื้นฐาน พร้อมตัวอย่างประกอบนับร้อย เสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัด
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้เลือกโปรแกรมภาษา PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งสามารถพัฒนาระบบงานแบบ Web-Based Application ได้ ข้อดีอีกประการของ PHP คือเป็นภาษาที่เขียนง่าย และมีความยืดหยุ่น เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จะให้ความรู้เกี่ยวกับคำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ส่วนที่ 2 เป็นการประยุกต์โปรแกรมภาษา PHP กับฐานข้อมูล MariaDB (MySQL) ส่วนที่ 3 จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมในลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ส่วนที่ 4 เรียนรู้พื้นฐาน Ajax ส่วนที่ 5 เรียนรู้/ใช้งาน jQuery ส่วนที่ 6 พื้นฐานการใช้ Bootstrap และส่วนที่ 7 Workshop Workshop โปรแกรมเพิ่มเติมที่นักพัฒนาเว็บไม่ควรพลาด เขียนจากประสบการณ์จริง เรียบเรียงและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนเว็บและผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

Part 1
- บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
- บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP
- บทที่ 3 PHP เบื้องต้น
- บทที่ 4 เรื่องของตัวแปรและค่าคงที่
- บทที่ 5 ตัวดำเนินการและนิพจน์ใน PHP
ฯลฯ

Part 2
- บทที่ 18 การสร้างรายงานให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF
- บทที่ 19 Ajax และการประยุกต์ใช้งาน
- บทที่ 20 jQuery
- บทที่ 21 พื้นฐานการใช้งาน Bootstrap 4.x

Workshop Part 2
Workshop Part 3

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162625749 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 167 x 220 x 24 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน