0
สร้างเว็บแอพพลิเคชันและเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP + MySQL/MariaDB
เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตด้วย PHP สร้างฐานข้อมูลด้วย MySQL และ phpMyAdmin ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน จนถึงโปรแกรมเมอร์
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สร้างเว็บแอพพลิเคชันและเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP + MySQL/MariaDB" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เลือกโปรแกรมภาษา PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งสามารถพัฒนาระบบงานแบบ Web-Based Application ได้ ข้อดีอีกประการของ PHP คือเป็นภาษาที่เขียนง่าย และมีความยืดหยุ่น ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จะให้ความรู้เกี่ยวกับคำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ส่วนที่ 2 เป็นการประยุกต์โปรแกรมภาษา PHP กับฐานข้อมูล MariaDB (MySQL) และส่วนที่ 3 จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมในลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เรียบเรียงและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนเว็บและผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน XAMPP
บทที่ 3 PHP เบื้องต้น
บทที่ 4 เรื่องของตัวแปรและค่าคงที่
บทที่ 5 ตัวดำเนินการและนิพจน์ใน PHP
บทที่ 6 คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขและคำสั่งทำซ้ำ
บทที่ 7 การสร้างฟังก์ชันของ PHP
บทที่ 8 ฟังก์ชันของ PHP
บทที่ 9 การจัดการไฟล์และไดเรกทอรี
บทที่ 10 Regular Expression
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162625732 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 167 x 220 x 14 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน