0
ลด 10%
สร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 ร่วมกับ CSS3 และ jQuery
เรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ยุคใหม่ให้ทันสมัย ด้วยการจัดโครงร่าง (HTML5) จัดรูปแบบ (CSS3) และเขียนคำสั่งจาวาสคริปต์ (jQuery)
หนังสือ314.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ง่ายๆ แบบมืออาชีพด้วย HTML5 / CSS3 / jQuery เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมหลักการใช้งานที่สำคัญทั้งหมดของ HTML5 สำหรับจัดโครงร่างและองค์ประกอบของเว็บเพจตามมาตรฐานใหม่, CSS3 สำหรับจัดรูปแบบของเ็ว็บเพจให้เป็นระเบียบสวยงามตามข้อกำหนด และ jQuery สำหรับเขียนคำสั่งจาวาสคริปต์ให้ทำงานตามเืงื่อนไขที่กำหนด พร้อมตัวอย่างแนวทางการนำไปใช้งานจริงอีกมากมายมาไว้ในหนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียว ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเว็บไซต์จริงได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด!

สารบัญ

บทที่ 1 การจัดเตรียมระบบ
บทที่ 2 โครงสร้างและอิลิเมนต์พื้นฐานของ HTML5
บทที่ 3 พื้นฐานการจัดรูปแบบด้วย CSS3
บทที่ 4 การจัดรูปแบบอิลิเมนต์ชนิดข้อความ
บทที่ 5 รูปภาพและมัลติมีเดีย
บทที่ 6 การจัดรูปแบบการแสดงผลอิลิเมนต์
บทที่ 7 การสร้างตาราง
บทที่ 8 การสร้างและจัดการฟอร์ม
บทที่ 9 การใช้งาน CSS3 ขั้นสูง
บทที่ 10 การจัดโครงร่างของเพจ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160818792 (ปกอ่อน) 584 หน้า
ขนาด: 190 x 240 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1000 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน