0
ลด 15%
สร้างแบบจำลองทางการเงิน (Financial Modelling) ด้วยโปรแกรม Excel (PDF)
ebook MEGA SALE ลดสูงสุด 50%
อ่านต่อ
หนังสือ233.10 บาท
e-books(PDF) ?153.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160806959 (PDF) 342 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน