0
ลด 30%
สร้างและการจัดการแบบจำลอง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Maya 2017
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน, การสร้างและการจัดการแบบจำลอง 3 มิติ ทั้งรูปหลายเหลี่ยม เส้นโค้ง และ NURBS, การใส่พื้นผิว การจัดแสง การใช้กล้อง, การประมวลผลด้วยภาพเมนทัลเรย์
หนังสือ252.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนรู้การใช้งาน Autodesk Maya รุ่น 2017 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้งานเป็นอันดับต้นๆ ด้วยความสามารถที่ครบถ้วนของตัวซอฟต์แวร์ ทั้งการสร้างและการจัดการแบบจำลองสามมิติ รวมถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ ซึ่งเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้งานเพื่อการประกอบอาชีพ พัฒนาเนื้อหาให้มีความทันสมัยด้วยการอธิบายการใช้งานตัวประมวลผลภาพอาร์โนลด์ (Arnold Renderer) ภายในหนังสือยังแบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องราวต่างๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น การสร้างและการจัดการแบบจำลองสามมิติทั้งแบบรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) แบบเส้นโค้ง และ NURBS การสร้างและการจัดการพื้นผิวและลวดลาย การจัดแสง ไปจนถึงการสร้างและการจัดการกล้อง เรียนรู้เข้าใจง่าย มีการอธิบายอย่างชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอน เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจการสร้างและการจัดการแบบจำลองสามมิติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์จากซอฟต์แวร์มายาเพื่อการนำไปใช้ในอนาคตต่อไป

สารบัญ

Chapter 1 การใช้งานซอฟต์แวร์มายา รุ่น 2017
Chapter 2 การจัดการกับวัตถุเบื้องต้น
Chapter 3 การสร้างและการจัดการแบบจำลองสามมิติด้วยวิธีการใช้รูปหลายเหลี่ยม
Chapter 4 การสร้างและการจัดการแบบจำลองสามมิติด้วยวิธีการใช้เส้นโค้งและ NURBS
Chapter 5 การสร้างและการจัดการวัสดุให้กับแบบจำลองสามมิติ
Chapter 6 การประมวลผลภาพ
Chapter 7 ตัวประมวลผลภาพเมนทัลเรย์
Chapter 8 ตัวประมวลผลภาพอาร์โนลด์
Chapter 9 การสร้างและการจัดแสง
Chapter 10 การสร้างและการจัดการกล้อง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160829996 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 171 x 221 x 20 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน