0
สร้างโลกไร้จน : Creating a World Without Poverty
ถอดรหัสธุรกิจเพื่อสังคมและอนาคตของทุนนิยม
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "มูฮัมหมัด ยูนุส" เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2006 อธิบายถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโมเดลธุรกิจใหม่ "ธุรกิจเพื่อสังคม" ที่ผสมผสานพลังของตลาดเสรีกับภารกิจเพื่อโลกที่เอื้ออาทรมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์รับมือกับปัญหาหนักของโลกในปัจจุบัน นั่นคือการทำให้คนจนอิ่มท้อง คนไร้บ้านได้มีที่อาศัย ผู้ป่วยได้รับการเยียวยา และโลกได้รับการปกป้อง

    หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวตัวอย่างแรกๆ ของธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งรวมถึงธนาคารกรามีนและกิจการในเครือ เผยให้เห็นปฏิบัติการขั้นต่อไปในการปฏิวัติด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเปี่ยมความหวัง และความพยายามร่วมกันจากทั่วโลกในการกำจัดความจนด้วยการปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ของมนุษย์ทุกคนบนโลก

สารบัญ

ภาคแรก : ศักยภาพของธุรกิจเพื่อสังคม
- บทที่ 1 ธุรกิจชนิดใหม่
- บทที่ 2 ธุรกิจเพื่อสังคม : คืออะไร และไม่ใช่อะไร

ภาคสอง : การทดลองของกรามีน
- บทที่ 3 การปฏิวัติของไมโครเครดิต
- บทที่ 4 จากไมโครเครดิตสู่ธุรกิจเพื่อสังคม
- บทที่ 5 การต่อกรกับความยากจน : บังกลาเทศและไกลออกไป
ฯลฯ

ภาคสาม : โลกไร้จน
- บทที่ 8 ขยายตลาด
- บทที่ 9 เทคโนโลยีข้อมูล โลกาภิวัฒน์ และโลกที่เปลี่ยนไป
- บทที่ 10 อันตรายของความเจริญ
- บทที่ 11 เอาความจนใส่พิพิธภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ผู้เขียน นายธนาคารเพื่อคนจน และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2006

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740210146 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 143 x 213 x 17 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2012
ชื่อเรื่องต้นฉบับCreating a World Without Poverty
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Perseus Books, Inc.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน