0
ลด 10%
สร้าง Mind Map อย่างชาญฉลาด ด้วย MindManager
เป็นเครื่องมือที่นำมาช่วยในการวิเคราะห์ระบบงานออกแบบกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร
หนังสือ206.10 บาท
e-books(PDF) ?160.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่แนะนำวิธีการสร้างแผนที่ความคิดโดยใช้โปรแกรม MindManager โดยปรับปรุงจากหนังสือ “สร้าง Mind Map ด้วย MindManager” ในเล่มนำเสนอภาพรวมของแผนที่ความคิด สอนวิธีติดตั้งและการใช้งาน เรียนรู้วิธีการระดมสมอง การสั่งพิมพ์ การส่งออกไฟล์แผนที่ความคิดออกเป็นไฟล์ในลักษณะต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การประชุม การเรียนการสอน และอีกหลากหลาย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย ซึ่งจะช่วยฝึกความคิดของคุณให้เป็นระบบ ตลอดจนใช้สมองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

สารบัญ

บทนำ รู้จักแผนที่ความคิด (Mind Map)
บทที่ 1 รู้จักกับโปรแกรม MindManager
บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม MindManager
บทที่ 3 การเริ่มใช้งานโปรแกรม MindManager
บทที่ 4 การใช้งาน MindManager
บทที่ 5 การสร้างจุดเชื่อมโยงของความคิด (Hyperlink)
บทที่ 6 การสร้างเส้นความสัมพันธ์ของความคิด (Relationship)
บทที่ 7 การระดมสมอง (Brainstorming)
บทที่ 8 การใช้งานเท็มเพลตสำเร็จรูป
บทที่ 9 การพิมพ์แผนที่ความคิด (Print Map)
บทที่ 10 การส่งออกไฟล์แผนที่ความคิด (Export) ออกในรูปแบบต่างๆ
บทที่ 11 เทคนิควิธีการนำเสนอผลงานด้วย MindManager
บทที่ 12 การใช้งาน MindManager Viewer

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160801466 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 171 x 220 x 15 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน