0
สวดมนต์ข้ามปี +ปฏิทินธรรมคำกลอน พ.ศ. 2562
รวม "บทเจริญพระพุทธมนต์" สำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวาระโอกาสทั่วไป มาพร้อม "ปฏิทินคำกลอนพุทธทาส พุทธศักราช 2562 ฉบับตั้งโต๊ะ" พิเศษ! กล่องปฏิทินสามารถเป็นปฏิทินแขวนได้
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวม "บทเจริญพระพุทธมนต์" สำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวาระโอกาสทั่วไป เริ่มตั้งแต่คำบูชาพระรัตนตรัย คำอาราธนาศีล คำอาราธนาพระปริตร สัมพุทเธนโมอัฏฐกคาถา มงคลสูตร รตนสูตร กรณียเมตตาสูตร ขันธปริตร โมรปริตร วัฏฏกปริตร อาฏานาฏิยปริตร โพชฌงคปริตร เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าจะเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจใฝ่ธรรมนำไปใช้ เพื่อพบความสะอาด สว่าง สงบ แก่ชีวิต มาพร้อม "ปฏิทินคำกลอนพุทธทาส พุทธศักราช 2562 ฉบับตั้งโต๊ะ" พิเศษ! กล่องปฏิทินสามารถเป็นปฏิทินแขวนได้

สารบัญ

- คำบูชาพระรัตนตรัย
- คำอาราธนาศีล 5
- คำอาราธนาพระปริตร
- ชุมนุมเทวดา
- บทสวดมนต์ข้ามปี
- บทสัมพุทเธ
- บทนโมการอัฏฐกคาถา
- บทมงคลสูตร
- บทรตนสูตร
- บทกรณียเมตตสูตร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858720793809 (ปกอ่อน) 40 หน้า
ขนาด: 213 x 216 x 15 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน