0
สวดมนต์นพเคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี
นพเคราะห์คืออะไร ทำไมต้องสวดนพเคราะห์ เป็นเรื่องงมงายหรือไม่ สวดแล้วจะได้ผลจริงหรือหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ พร้อมวิธีทำจิตก่อนตายให้ได้ไปสวรรค์
หนังสือ57.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชะตาชีวิตของคนเรา จะดีหรือร้าย ล้วนเป็นไปตามอำนาจ กฎแห่งกรรม คนเราทุกคนสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ ด้วยการ หยุดทำชั่ว เร่งประกอบกรรมดี ชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ การสวดมนต์เป็นการทำความดีอย่างหนึ่ง ที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณได้ นพเคราะห์คืออะไร ทำไมต้องสวดนพเคราะห์ เป็นเรื่องงมงายหรือไม่   สวดแล้วจะได้ผลจริงหรือหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ พร้อมวิธีทำจิตก่อนตายให้ได้ไปสวรรค์

สารบัญ

สวดมนต์นพเคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี
- นพเคราะห์เกี่ยวกับชะตาชีวิตอย่างไร
- นพเคราะห์เกี่ยวกับชะตาชีวิตอย่างไร
- ชะตาชีวิตตามหลักพุทธศาสนา
- จุดประสงค์ของการสวดนพเคราะห์
- พุทธ พราหมณ์ วัฒนธรรมเชื่อมโยงกัน
ฯลฯ

วิธีทำจิตก่อนตาย ให้ได้ไปสวรรค์
- อารัมภบท
- ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับทุกชีวิต
- การเอาชนะความตายมีกล่าวไว้ในพุทธศาสนา
- พระพุทธเจ้าช่วยเด็กให้พ้นจากความตาย
- อิทธิบาท 4 สูตรต่ออายุ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162681875 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 145 x 214 x 7 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน