0
สวนกล้วย
หนังสือ57.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง30.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อผู้ที่สนใจ ทำ "สวนกล้วย" และเห็นประโยชน์ของการปลูกกล้วย เพื่อเป็นคู่มือช่วยแนะแนวทางในการทำสวนกล้วยอย่างถูกต้อง   นอกจากนี้ยังให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจที่จะปลูกกล้วยอย่างถูกวิธีอีกด้วย

สารบัญ

-บทนำ
-ประวัติความเป็นมา
-พฤกษศาสตร์
-พันธุ์กล้วย
-กล้วยที่ปลูกในประเทศไทย
-การขยายพันธุ์
-สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
-ระยะปลูกและการปลูก
-นิสัยการเจริญเติบโต
-การคลุมดิน
-การตัดแต่งกล้วย
-การใส่ปุ๋ยและการให้น้ำ
-การเก็บเกี่ยว
-การบรรจุหีบห่อและขนส่ง
-การบ่มกล้วย
-โรคและแมลงศัตรูกล้วย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2223340000594 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 5 มม.
น้ำหนัก: 120 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ฐานเกษตรกรรม, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน