0
สวนบำบัด : Garden Therapy
มาจัดสวนบำบัด...เพื่อสุขภาพกายใจที่สมดุล
หนังสือ270.75 บาท
e-books(PDF) ?150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สวนทุกสวนใช่ว่าจะใช้เพื่อการบำบัดได้...หนังสือ "สวนบำบัด : Garden Therapy" เล่มนี้ จะชวนคุณมารู้จักกับสวนบำบัดในแง่มุมต่าง ๆ เข้าใจหลักพื้นฐานที่ควรมีในสวนบำบัดก่อนออกแบบ ทั้งสวนบำบัดเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า สร้างความสดชื่นผ่อนคลายทั้งกับคนทั่วไป และผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ อาทิ ผู้อยู่ในภาวะเครียด ซึมเศร้า เบิร์นเอ้าต์ ผู้สูงอายุ เด็กทั่วไป เด็กสมาธิสั้นและออทิสติก ทั้งยังมีแบบแปลนตัวอย่างสวนบำบัด ให้ผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้สวนของเราเป็นพื้นที่สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ

สารบัญ

1. สวนบำบัด
2. ก่อนออกแบบ
3. ลงมือออกแบบ
4. สวนกระตุ้นสัมผัส
5. สวนบำบัดกับความต้องการพิเศษ
6. บทสรุปของสวนบำบัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สวนบำบัดต่างจากสวนทั่วไป คือ นอกจากจัดเพื่อชื่นชมความงามแล้ว ยังใช้บำบัดอาการต่างๆได้ อาทิ เครียด ซึมเศร้า เบิร์นเอ้าต์ สมาธิสั้น ออทิสติก ฯลฯ เพียงแต่ต้องเข้าใจความต้องการพิเศษเหล่านี้แล้วถ่ายทอดออกมาในรูปการออกแบบสวนที่พอเหมาะพอดีสำหรับผู้ต้องการบำบัด
- มีแบบแปลนสวน สำหรับผู้สูงอายุ เด็ก และผู้อยู่ในภาวะต้องการพิเศษ
- ผู้เขียนมีความรู้และเคยทำวิจัยเรื่อง การใช้สวนชุมชนเป็นพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูและเยียวยาในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อสุขภาวะ ให้กับหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161830489 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 11 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บ้านและสวน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน