0
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์: มิติแห่งมนุษย์
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

มนุษยศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเข้าใจมนุษย์ในทุกๆด้าน หนังสือเล่มนี้พยายามรวบรวมบทความและแง่มุมต่างๆ เพื่อความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น นับแต่สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นและการสร้างสรรค์ทางความคิดของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อ ศาสนา ปรัชญา วรรณกรรมสร้างสรรค์ การเลือกและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่เพียงแต่อยู่ในประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำเท่านั้น แต่ทว่าความเข้าใจในอดีตของเราอาจนำมาช่วยในการเข้าใจตัวเรา ความสัมพันธ์ระหว่างมวลมนุษย์เพื่อสันติภาพ ภราดรภาพและสันติสุขของมนุษยชาติในปัจจุบันและตลอดไป

สารบัญ


สารบัญ

 • สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น

 • พลังปรัชญา พลังแห่งมนุษย์

 • กระแสธารแห่งวรรณคดีตะวันตก

 • วรรณคดีตะวันตกสะท้อนชีวิตและสังคม

 • พุทธศาสนา

 • จริยศาสตร์แบบเซน : ทางเลือกเพื่อมนุษยชาติ

 • ความเป็นมนุษยนิยมของลัทธิเอกซิสเตนเชียลิสม์

 • วิกฤติมนุษย์ยุคโลกาภิวัฒน์

 • สู่ศตวรรษที่ 21

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ผู้เขียน
  - ปรีดี พนมยงค์
  - ฌอง ปอล ซาร์ตร์
  - จาก์กส์ บาร์ซัน
  - มนตรี อุมะวิชนี
  - ธีรยุทธ บุญมี
  - จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
  - นภาเดช กาญจนะ

  จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี (ผู้รวบรวม)
  - B.A. (Humanities and Philosophy) Scripps College, Claremont, U.S.A.
  - M.I.S. (International Relations Studies) Claremont Graduate University, Claremont, U.S.A.
  - ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9745719412 (ปกอ่อน) 158 หน้า
  ขนาด: 145 x 210 x 8 มม.
  น้ำหนัก: 190 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม.
  เดือนปีที่พิมพ์: 2005
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน