0
สองมุมมองของเสรีภาพ :Two Concepts of Liberty
ข้อเสนอของเบอร์ลินเรื่องเสรีภาพสองแบบนี้ ได้รับการกล่าวขวัญถึงและอ้างอิงจากนักปรัชญาและนักทฤษฎีการเมืองจำนวนมาก และเป็นบทเรียนวิชาปรัชญาเบื้องต้นมาจนถึงปัจจุบัน...
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเบอร์ลินเห็นจะได้แก่ "Two Concepts Of Liberty" ซึ่งคุณเนติวิทย์กับคุณชยางกูรแปลอยู่นี้ บทความนี้เป็นงานทางปรัชญา ที่มีคนเอามาใช้สอนและเรียนกันในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก

สารบัญ

สองมุมมองของเสรีภาพ
- ความคิดเรื่องเสรีภาพเชิงลบ
- ความคิดเรื่องเสรีภาพเชิงบวก
- ถอยกลับไปหาป้อมปราการภายในใจ
- รู้จักตนเอง
- วัดของซาราสโตร
- การค้นหาสถานะ
- เสรีภาพ กับ อธิปไตย
- หนึ่งเดียวกับหลากหลาย

คำนิยม
ข้อเสนอของเบอร์ลินเรื่องเสรีภาพสองแบบนี้ได้รับการกล่าวขวัญถึงและอ้างอิงจากนักปรัชญาและนักทฤษฎีการเมืองจำนวนมากและเป็นบทเรียนวิชาปรัชญาเบื้องต้นมาจนถึงปัจจุบัน….โสรัจจ์ หงศ์ลารมภ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168209417 (ปกอ่อน) 94 หน้า
ขนาด: 148 x 212 x 6 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2021
ชื่อเรื่องต้นฉบับTwo Concepts of Liberty
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน