0
สอนคิดตามแนวทาง Thinking School
สร้างครูมืออาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ตามแนวคิดของ King's School ประเทศนิวซีแลนด์
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สอนคิดตามแนวทาง Thinking School" เล่มนี้ รวบรวมองค์ความรู้จากความสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่เป็นต้นแบบการสอนคิดให้กับสถานศึกษาอีกหลายแห่ง ซึ่งโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นเรียนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552 โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแห่งการคิด หรือ Thinking School ไม่ต้องการให้เด็กเรียนแบบท่องจํา แต่เด็กควรจะต้องรู้จักคิดและแก้ปัญหาเป็นอย่างสร้างสรรค์

    รวมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กแต่ละคน เด็กมีความสุขในการเรียน เนื้อหาภายในเล่มมุ่งเน้นวิธีการใช้เครื่องมือสอนคิดประเภทต่าง ๆ แนะนําวิธีการใช้พร้อมกับแบบฝึกการใช้เครื่องมือแต่ละประเภท และที่สําคัญคือมีวิธีการเขียนแผนการเรียนรู้แบบสอนคิดให้อีกด้วย

สารบัญ

Think 1 ทำไมต้องสอนคิด
Think 2 สอนคิดสอนอย่างไร
Think 3 ระบบช่วยคิด สร้างมิติแห่งการเรียนรู้ เครื่องมือการสอนคิด (Thinking Tools)
Think 4 ออกแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ แผนการสอนคิด
Think 5 ผลสำเร็จของห้องเรียนสอนคิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. เนื้อหาและตัวอย่างรวบรวมมาจากประสบการณ์ใช้งานจริงในโรงเรียน
2. ผู้เขียนเป็นเจ้าของผลงานวิจัย/หลักสูตรหลายเรื่อง และบทความชื่อดังที่สื่อตีพิมพ์ และถูกแชร์ในโลกออนไลน์ตลอดระยะเวลา 2 ปี คือ "13 หลุมดำการศึกษาประเทศไทย" และ "ทางรอดการศึกษาไทย"
3. มีแบบฟอร์มเครื่องมือการสอนคิดต่าง ๆ ให้ภายในเล่ม
4. มีตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160445271 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน