0
สอนลูกให้เป็นยอดคน ตามแนวทางของพระพุทธองค์
เด็กคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีงาม เพียงแต่เราต้องรู้ว่าควรรดน้ำใส่ปุ๋ยอะไรดี เขาจึงจะอยู่รอดได้ และเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรท่ามกลางกระแสสังคมเช่นปัจจุบันนี้
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พ่อแม่ที่ดี ย่อมสอนให้ลูกเป็นคนดี มีความสุข ซึ่งลูกจะเก่งหรือไม่นั้นอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญนัก หน้าที่พ่อแม่ คือปลูกฝังลูกให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า การทำความดีเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตสอดแทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ลูกตระหนักในจิตใจเสมอ เพื่อหล่อหลอมให้เขาเติบโตเป็นคนที่มี "คุณภาพ" ของสังคม

สารบัญ

1. ศรัทธา ความเชื่อที่มีเหตุผล มั่นใจในหลักที่ถือและในความดีที่ทำ
2. ศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม
3. หิริ ความละอายใจต่อการทำชั่ว
4. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว
5. พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก
6. จาคะ ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
7. ปัญญา ความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผล ดีชั่ว ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ รู้คิด รู้พิจารณาและที่จะจัดทำ
- คุณสมบัติคนดี 7 ประการของพระพุทธเจ้า
- กระบวนการสอนลูกของพระพุทธเจ้า
- สอนเรื่องของคุณงามความดี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165782364 (ปกอ่อน) 174 หน้า
ขนาด: 152 x 170 x 11 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Happy Books, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน