0
สอนลูกให้เป็นเซียน ชุด วิทยาศาสตร์ ป.4 +เฉลย
สรุปเนื้อหา + แบบฝึกหัด + แบบทดสอบ ในแต่ละเรื่องอย่างครบถ้วน โจทย์ข้อสอบ เตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 1-2 พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สอนลูกให้เป็นเซียน ชุด วิทยาศาสตร์ ป.4" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยสรุปเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรและเรื่องที่นักเรียนควรรู้โดยแบ่งเป็นบท เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอบ ในส่วนท้ายเล่มจะมีแนวข้อสอบให้นักเรียนทดลองทำข้อสอบ สำหรับเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียนของแต่ละภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนอีกด้วย

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต
หน่วยที่ 3 แรงและพลังงาน
หน่วยที่ 4 วัสดุและสสาร
หน่วยที่ 5 โลกและอวกาศ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322020090288 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน