0
สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน
เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียน ได้เลือก หรือพัฒนาตนเองในเรื่องที่ตนชอบหรือถนัด ไม่ใช้ไม้บรรทัดเดียว มาวัดเด็กทุกคน
ผู้เขียน กมล กมลตระกูล
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน" เล่มนี้ เขียนเป็น "เรื่องเล่า" ไม่ใช่เขียนจากตำราการศึกษาและตำราก็ไม่ได้เขียนไว้ แต่มาจากการประมวลและสังเกตวิธีการทำงาน วิธีการสอน กระบวนการสอน ฐานคิด กรอบคิด การมอบหมายงานเด็ก การบริหารจัดการในการทำกิจกรรมในโรงเรียน ซึ่งครูส่วนใหญ่จบปริญญาโทจึงมีความรู้และภูมิหลังที่เป็นดีเอ็นเอ หรือจิตวิญญาณติดตัวที่นำมาใช้อย่างไม่รู้ตัว โดยที่ตำราไม่ได้เขียนไว้ แต่ผู้เขียนได้ "แคะ" เอาสิ่งเหล่านี้ออกมาจากการได้มีโอกาสประชุมกับครู และไปร่วมงานประจำปีของชั้นเรียนต่าง ๆ แล้วนำมาประมวลเขียนเปรียบเทียบกับระบบการสอน กระบวนการสอน ฐานคิดของการสอนของไทย ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในภาพรวม ไม่ใช่ภาพเฉพาะหรือข้อยกเว้น เป็นการเขียนในลักษณะอัตวิสัย

สารบัญ

บทที่ 1 โฉมหน้าโรงเรียนอเมริกัน
บทที่ 2 กำเนิดโรงเรียนรัฐบาล
บทที่ 3 ฐานคิดปฏิบัตินิยม
บทที่ 4 สอนคิดนอกกรอบ
บทที่ 5 คุณธรรมทางสังคม VS คุณธรรมทางศาสนา
บทที่ 6 การสอนทักษะการคิด (Thinking skill)
บทที่ 7 สามประสาน
บทที่ 8 ไม่ใช่ใครก็เป็นครูได้
บทที่ 9 กิจกรรมในโรงเรียน
บทที่ 10 วิธีการประเมินผลเด็กนักเรียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163071255 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน