0
สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 (ปริญญาตรี)
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเข้ม เพื่อเตรียมพร้อมรับการสอบด่านแรกในการเข้ารับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ติวครบทั้ง 3 หมวดได้แก่ วิชาความรู้ทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษพร้อมเน้นจุดที่ออกข้อสอบ
หนังสือ318.25 บาท
e-books(PDF) ?335.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเข้มข้น เพื่อเตรียมพร้อมรับการสอบด่านแรก ในการเข้ารับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐติวครบทั้ง 3 หมวดวิชา ได้แก่ วิชาความรู้ทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเน้นจุดที่ออกข้อสอบบ่อยเพื่อให้คุณได้ฝึกฝนก่อนพบข้อสอบจริง เนื้อหาครบถ้วน และแนวข้อสอบให้ทดสอบก่อนเข้าสอบจริง เน้นให้สอบผ่านในครั้งเดียว

สารบัญ

บทที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
บทที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม
บทที่ 3 อัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 4 สมการ
บทที่ 5 การแยกตัวประกอบ
บทที่ 6 สถิติและความน่าจะเป็น
บทที่ 7 การวิเคราะห์สดมภ์
บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิและตาราง
บทที่ 9 ข้อความคาดการณ์ (อนุกรม)
บทที่ 10 การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164490727 (ปกอ่อน) 460 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 20 มม.
น้ำหนัก: 765 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน