0
สอบใบขับขี่เกณฑ์ใหม่
หนังสือเล่มนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและเพิ่มเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตขับรถมาตรฐานใหม่ เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งกฎจราจร และการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ
หนังสือ93.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สอบใบขับขี่เกณฑ์ใหม่" เล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและเพิ่มเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตขับรถมาตรฐานใหม่ เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งกฎจราจรและการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยเพิ่มเนื้อหาการอบรมในส่วนของการขับขี่ปลอดภัย (แต่ใช้ระยะเวลาการอบรม 4 ชั่วโมงเท่าเดิม) เพิ่มจำนวนข้อสอบ จากเดิม 1 ชุดมี 30 ข้อ เป็น 50 ข้อ เพิ่มเกณฑ์การผ่านการทดสอบ จาก 75% (เดิมสอบ 30 ข้อ) เป็น 90% (จากข้อสอบ 50 ข้อ) เพิ่มช่องทางการอบรม โดยสถาบันการศึกษาของรัฐ ช่วยเรื่องการอบรมเกี่ยวกับการขับรถพร้อมข้อกฎหมายต่างๆ เมื่อผ่านทดสอบ สามารถนำผลการอบรมมายื่นขอทดสอบใบขับขี่ได้ที่กรมการขนส่งฯ
    จากเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นนี้ หนังสือเล่มนี้ยังได้ได้จัดเตรียมแนวข้อสอบจริงที่ใช้ในการทดสอบ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ได้อ่านเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ โดยจำนวนข้อสอบ 50 ข้อนั้น ผู้รับการทดสอบจะต้องทำข้อสอบให้ได้ถึง 45 ข้อ (90%) เลยทีเดียว

สารบัญ

1. รู้จักกับประเภทของการขอรับใบอนุญาต
2. ข้อมูลเบื้องต้นในการขอรับใบอนุญาต
3. ขั้นตอนการทำใบอนุญาต
4. ขั้นตอนยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
5. มดสอบวมรรถภาพทางร่างกาย
6. เข้ารับการอบรมและทดสอบภาคทฤษฎี
7. ทดสอบภาคปฏิบัติ E-Driving
8. รอบรู้เรื่องป้ายจราจร
9. แบบทดสอบ 20 ชุด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167471327 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 9 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แพนด้าเลิร์นนิ่งบุ๊ค
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน