0
สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์
นำเสนอภาพชุมชนจีนในประเทศไทย ตั้งแต่ยุคสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2500) ที่ถูกสังคมไทยค่อย ๆ กลืนกลายสลายอัตลักษณ์ความเป็นจีนให้เป็นไทย เป็นงานศึกษาสังคมไทยที่ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมที่ดีเยี่ยม
หนังสือ617.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คนจีนโล้สำเภา เสื่อผืนหมอนใบจากเมืองจีนมายังประเทศไทย สร้างตัวกลายเป็นเจ้าสัว เถ้าแก่ และบางคนได้เป็นถึงกษัตริย์ ความสำคัญของคนจีนที่มากมายเช่นนี้ จึงมิอาจทำให้เรามองข้ามคนจีนในประเทศไทยได้ และไม่ว่าเราจะเป็นคนไทยแท้ ไทยพันธุ์ทาง หรือลูกจีน ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาเรื่องราวของคนจีนในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทยิ่งในรัฐไทยและประวัติศาสตร์ไทย

    "จี. วิลเลียม สกินเนอร์" นักวิชาการอเมริกันและผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ได้เข้ามาทำการวิจัยคนจีนในประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 2490 และรวบรวมเรื่องราวคนจีนตั้งแต่อดีตอันไกลโพ้น (ก่อนทีก็คนไทย) จะเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณอ่าวไทย จนถึงประเทศไทยในยุคต้นสงครามเย็น (พ.ศ. 2500) มาวิเคราะห์ จำแนก แจกแจง คนจีนในประเทศไทยซึ่งในเวลานั้น คนจีนและประเทศจีนกำลังเป็นที่สนใจของสหรัฐอเมริกา

    ข้อมูลการค้นคว้าของสกินเนอร์ นอกจากอ่านแล้วจะได้เห็นการวิเคราะห์และคำอธิบายการที่คนจีนถูกกลืนเป็นไทยได้อย่างไรแล้ว ยังจะได้เห็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมาย โดยเฉพาะที่เป็นข้อมูลร่วมสมัยของตัวผู้เขียนเอง ไม่ว่าจะเป็นสถิติตัวเลขคนจีนในไทย ข่าวหนังสือพิมพ์จีนในไทย การกระจายตัวและชุมชนคนจีนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย หลักฐานเหล่านี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับที่สนใจประวัติศาสตร์ไทย เศรษฐกิจไทย และอีกมากมาย หนังสือเล่มนี้คืองานศึกษาสังคมไทยที่ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมที่ดีเยี่ยมที่สุดชิ้นหนึ่ง

สารบัญ

1. ศตวรรษต้น ๆ : ชาวจีนในสยามโบราณ
2. การเปิดประตูและเปิดโอกาส : การอพยพของชาวจีน และการเพิ่มขึ้นของพลเมืองถึงปี ค.ศ.1917 (พ.ศ. 2460)
3. การครองชีพในดินแดนใหม่ : ฐานะของชาวจีนต่อเศรษฐกิจไทย ตลอดสมัยรัชกาลที่ 5
4. รูปแบบของความไม่มีเสถียรภาพ: สังคมจีนในสยามตั้งแต่รัชกาลที่ 3-5
5. เข้าสู่ยุคใหม่ : หัวเลี้ยวหัวต่อสู่ลัทธิชาตินิยมกับความสามัคคี
6. การทะลักเข้าและไหลออก : แนวโน้มประชากรปี ค.ศ. 1918-1955 (พ.ศ. 2461-2498)
7. ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง : ชีวิตชาวจีนในสังคมไทย จนถึงปี ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481)
8. วิกฤติการณ์ สงคราม และการผ่อนปรน : สงครามโลกครั้งที่ 2 และผลที่ตามมาภายหลัง
9. การปราบปรามและการพิจารณาใหม่ : คนจีนภายใต้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม สมัยที่ 2 ปี ค.ศ. 1948-1956 (พ.ศ. 2491-2499)

คำนิยม
"งานศึกษาอันทรงคุณค่า...หนังสือวิชาการคลาสสิก...(งาน)แทบทุกชิ้น...มักอ้างงานชิ้นนี้ ของสกินเนอร์อยู่เสมอ"วรศักดิ์ มหัทธโนบล- ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา
"สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ ของ จี. วิลเลียม สกินเนอร์ เป็นงานคลาสสิกที่ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคนเชื้อสายจีนในไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้"สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์- ผู้เขียน กบฏจีนจน "บนถนนพลับพลาไชย"
"หนังสือเล่มนี้จะมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย แต่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ร่วมสมัยที่สำคัญมากกว่า ซึ่งกลายมาเป็นฐานในการศึกษาวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาของสังคมไทย"ทักษ์ เฉลิมเตียรณ- ผู้เขียน การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740217381 (ปกอ่อน) 658 หน้า
ขนาด: 165 x 243 x 28 มม.
น้ำหนัก: 945 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
ชื่อเรื่องต้นฉบับChinese Society In Thailand : An Analytical History
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Cornell University Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน