0
สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
เนื้อหาครอบคลุมเรื่องโครงสร้างหรือรูปลักษณ์ของบทเพลงที่เรียกว่าสังคีตลักษณ์ รวมไปถึงการวิเคราะห์รายละเอียดในแง่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ คำอธิบายและแง่คิดที่นำเสนอในแนวลึกด้วยวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์" เล่มนี้ เป็นตำราที่ใช้สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งเรียนดนตรีสากลเป็นวิชาเอก เนื้อหาครอบคลุมเรื่องโครงสร้างหรือรูปลักษณ์ของบทเพลงที่เรียกว่าสังคีตลักษ์ รวมไปถึงการวิเคราะห์รายละเอียดในแง่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ คำอธิบายและแง่คิดในที่นี้นำเสนอในแนวลึกด้วยวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีการยกตัวอย่างเพลงคลาสสิกของดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจดนตรีในมิติต่าง ๆ และเห็นภาพรวมในเชิงบูรณาการอย่างชัดเจน เมื่อศึกษาวิชานี้จบแล้ว ผู้เรียนจะมีแนวทางในการวิเคราะห์บทเพลงด้วยวิธีการของตนเองต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 แนวทางการวิเคราะห์
บทที่ 2 การวิเคราะห์ทำนอง
บทที่ 3 การวิเคราะห์จังหวะ
บทที่ 4 การวิเคราะห์เสียงประสาน
บทที่ 5 การวิเคราะห์เสียง
บทที่ 6 การวิเคราะห์ประโยคเพลง
บทที่ 7 สังคีตลักษณ์สองตอน
บทที่ 8 สังคีตลักษณ์สามตอน
บทที่ 9 สังคีตลักษณ์รอนโด
บทที่ 10 สังคีตลักษณ์โซนาตา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165724319 (ปกอ่อน) 221 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 11 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เกศกะรัต, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน