0
สัตบุรุษผู้แช่มช้อย เล่ม 2 (PDF)
ใครเล่าอยากจะเชื่อ หากเมื่อพบตัวศิษย์พี่คนนี้เข้าจริง ๆ ทุกการกระทำล้วนน่าสงสัย เขากับพี่ชายหวยอี๋ หรืออัครมหาเสนาบดีน้อย ใครเป็นสามี ใครเป็นภรรยากันนะ?!
ผู้แปล Bou Ptrn
หนังสือ422.75 บาท
e-books(EPUB) ?405.00 บาท
e-books(PDF) ?405.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    กาลเวลาล่วงเลย เรื่องวุ่นวายมากมายยังไม่คลี่คลาย ผู้คนทั่วแคว้นต่างต้องการช่วงชิง "ประกาศิตปุถุชน" เพื่อเป็นหนึ่งในใต้หล้า ทั้งยังมี "วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง" หรือ "จอมยุทธ์น้อยหมิง" ปรากฏตัวขึ้นมากมาย แต่ผู้ที่รู้จักและเคยเห็นหน้าวิญญูชนแห่งห้วงคำนึง มีจำนวนเพียงหยิบมือ และเหล่าศิษย์น้องของจอมยุทธ์น้อยหมิงกำลังออกตามหาตัวเขา

    "ข้าว่าความจริงศิษย์พี่ใหญ่ของเจ้ายังไม่ตาย แต่เปลี่ยนไปแต่งงานกับบุรุษแล้ว เจ้าเชื่อหรือไม่" ใครเล่าอยากจะเชื่อ หากเมื่อพบตัวศิษย์พี่คนนี้เข้าจริง ๆ ทุกการกระทำล้วนน่าสงสัย เขากับพี่ชายหวยอี๋ หรืออัครมหาเสนาบดีน้อย ใครเป็นสามี ใครเป็นภรรยากันนะ?! ติดตามพร้อมกันในเล่ม!

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786161841829 (PDF) 530 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์Rose Publishing
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Beijing Jinjiang Original Network Technology Co.,Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน