0
สัตว์บกในป่าของเรา 0073
สื่อการเรียนรู้สำหรับเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ทั้งก่อนวัยเรียน จนกระทั่งวัยเรียน เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการปูพื้นฐานความเกี่ยวกับสัตว์บกชนิดต่างๆ พร้อมภาพประกอบและคำอธิบายอย่างละเอียด
ราคาพิเศษ35.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

โปสเตอร์ สัตว์บก สื่อการเรียนรู้สำหรับเสริมพัฒนาการของหนูน้อย เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการปูพื้นฐานทางความรู้ทั่วไปให้กับเด็กวัยเรียนได้เรียนรู้เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความรู้เกี่ยวกับสัตว์ให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี

โปสเตอร์ขนาด 21 x 30.5 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 2222770000587
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 80 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน