0
สัตว์เลี้ยง ในโครงการพ่อหลวง
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้แรงงาน-สัตว์เศรษฐกิจทำเงิน สัตว์เลี้ยงตามแนวพระราชดำริยังมี โคนม แพะนม ไก่ไข่ โค-กระบือ ไก่ดำ สุกรดำ
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สัตว์เลี้ยง ในโครงการพ่อหลวง" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้แรงงานสัตว์เศรษฐกิจทำเงิน และการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง บ่อยครั้งที่พระองค์เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล พระองค์ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านปศุสัตว์และสัตว์ปีก พร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของต่าง ๆ รวมทั้งพันธุ์สัตว์ เพื่อให้ราษฎรได้มีโอกาสนำไปขยายพันธุ์ด้วย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้ศึกษาและเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านสืบต่อไป

สารบัญ

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเพาะขยายพันธุ์ปลานิล
- แนวพระราชดำริ...เกี่ยวกับโครงการธนาคารโค-กระบือ
- ไก่เนื้อหรือไก่กระทงสัตว์เศรษฐกิจไทยที่มีความสำคัญ
- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ
- เป็ดเนื้อ-เป็ดไข่ อีกหนึ่งสัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร
- สัตว์เศรษฐกิจดำแรก...ดำขนาดเล็ก...ไก่ดำ
- ดำขนาดกลาง...1สุกรดำ เลี้ยงง่ายโตไว...กำไรเห็น ๆ
- สัตว์เศรษฐกิจดำที่สาม...ดำขนาดใหญ่...โคดำ
- คุณทองแดง...สุนัขทรงเลี้ยง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164551107 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 165 x 239 x 7 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิสันต์ ท้าวสูงเนิน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน