0
สัมผัสทองของราชาขยะ (PDF)
ผมจะลองคิดสวนทางกับโลกนี้ดูสักตั้ง "ขยะ" ที่คนเขาตั้งแง่รังเกียจ ผมจะลองรักและอ้าแขนรับมันดูสักครั้ง
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ “สัมผัสทองของราชาขยะ” เล่มนี้ ได้ติดตามสัมภาษณ์ เจาะลึกถึงแนวคิด วิธีการ และการกระทำที่นอกกรอบ และแตกต่างของ "ดร.สมไทย วงษ์เจริญ" ซึ่งในการเริ่มต้นความคิดเช่นนี้ บางครั้ง มันอยู่ท่ามกลางสายตาที่เหยียดหยามของผู้อื่น ความคิดเช่นนี้ในบางครั้ง มันอาจอยู่ใต้ฝ่าเท้าของผู้คนทั้งหลาย ต้องใช้เวลาอดทนที่ยาวนานมาก รอจนให้เขาเหยียบย่ำความคิดของเราให้บี้ กระจาย เพื่อให้หลุดลอด แล้วทะลึ่งพรวด โผล่ทะลุฟ้าตามคำประกาศที่ว่า “จริงๆ แล้ว โลกนี้ไม่มีขยะ มันเป็นเพียงทรัพยากรที่ไว้ผิดที่เท่านั้น” และ ขยะคือเหมืองแร่ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จนกระทั่งเป็นข้อพิสูจน์แก่สายตาชาวโลกว่า “ขยะคือทองคำ”

สารบัญ

บทที่หนึ่ง ชีวิตนอกลู่นอกทาง
บทที่สอง เส้นทางสายนี้ "มีขวดมาขาย"
บทที่สาม เส้นทางสู่เหมืองทองบนกองขยะ
บทที่สี่ เส้นทางสายนี้...มีโลกเป็นเดิมพัน
บทที่ห้า บาทางเดิน "เหนือเมฆ"
บทที่หก เส้นทางสายนี้ไม่มี "เส้นชัย"

คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522290000157 (PDF) 224 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ฟรีมายด์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน