0
ลด 10%
สารสนเทศทางธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
หนังสือด้านสารสนเทศสำหรับธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์และสื่อสังคมออนไลน์
หนังสือ206.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สารสนเทศทางธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)" เล่มนี้ เพียบพร้อมด้วยเนื้อหาสาระทั้งในส่วนของระบบสารสนเทศตามหน้าที่ของธุรกิจ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ระบบสารสนเทศระหว่างองค์การ และระบบสารสนเทศสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนงานด้านการจัดการและการตัดสินใจ ตลอดจนการจัดความรู้ภายในองค์กรธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจ ตลอดจนบุคคลที่สนใจ

สารบัญ

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ระบบสารสนเทศ
บทที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บทที่ 4 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
บทที่ 5 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 6 : ระบบสารสนเทศทางการผลิต
บทที่ 7 : ระบบสารสนเทศทางการตลาด
บทที่ 8 : ระบบสารสนเทศทางการเงิน
บทที่ 9 : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บทที่ 10 : ระบบสารสนเทศยุคโลกาภิวัฒน์
บทที่ 11 : ระบบสารสนเทศด้านสื่อสังคมออนไลน์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160830732 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 191 x 241 x 16 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน