0
สารสื่อประสาทและการประยุกต์
หนังสือเรื่องสารสื่อประสาทและการประยุกต์นี้ ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเริ่มตั้งแต่เซลล์ประสาทการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท
หนังสือ418.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สารสื่อประสาทเป็นสารเคมีที่หลั่งจากเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำสัญญาณประสาทเพื่อควบคุมการทำงานของเซลล์ประสาท กล้ามเนื้อ ต่อม และอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งหนังสือเรื่องสารสื่อประสาทและการประยุกต์นี้ ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเริ่มตั้งแต่เซลล์ประสาทการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเรื่องการทำงานของสารสื่อประสาทตั้งแต่การจำแนกชนิดของสารสื่อประสาท กลไกการหลั่ง กระบวนการสร้าง การทำลาย รวมถึงตัวรับของสารสื่อประสาทแต่ละชนิดโดยละเอียด ความรู้พื้นฐานเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาทั้งในวิชาสรีรวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ เภสัชวิทยา และพยาธิสรีรวิทยาในทางคลินิก อีกทั้งหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและมีภาพประกอบที่สวยงามช่วยให้มองเห็นภาพการทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้น พร้อมกับยกตัวอย่างการนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างชัดเจน

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำสู่ระบบประสาท
บทที่ 2 เซลล์ประสาท
บทที่ 3 ไซแนปส์
บทที่ 4 สารสื่อประสาท
บทที่ 5 โรคและสารพิษที่มีผลต่อสารสื่อประสาท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340362 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 192 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน