0
สารานุกรมการเลี้ยงดูเด็ก เล่ม2
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเลี้ยงดูเด็กจะต้องสังเกต การสังเกตทำให้เกิดความรู้ และความรู้ทำให้เกิดความถูกต้อง ถ้าเลี้ยงเด็กโดยไม่สังเกตก็จะไม่เกิดความรู้และความถูกต้อง   สารานุกรมการเลี้ยงดูเด็ก เล่ม 2 นี้ก็เช่นเดียวกับเล่มแรกที่เป็นการรวบรวมจากเรื่องที่ตีพิมพ์เป็น ตอน ๆในนิตยสารหมอชาวบ้าน โดยการแปลของคุณ พรอนงค์ นิยมค้า จากหนังสือที่เขียนโดยนายแพทย์   มิชิโอะ มัตสุดะ   ในยามที่ใคร ๆ ก็พากันวิ่งเข้าสู่เงิน   ต้องขอชมเชย นายแพทย์
มิชิโอะ   มัตสุดะ และคุณ พรอนงค์ นิยมค้า ที่เห็นความสำคัญของการ
เลี้ยงดูเด็กต่อสังคม และมีความอุตสาหะ พยายามเขียนและแปลด้วยความละเอียด

สารบัญ

เด็กหนึ่งขวบถึงขวบครึ่ง
- ลักษณะของเด็ก
- การเลี้ยงดู
- สภาพแวดล้อม
- สภาพผิดปกติ
เด็กขวบครึ่งถึงสองขวบ
- ลักษณะของเด็ก
- การเลี้ยงดู
- สภาพแวดล้อม
- สภาพผิดปกติ
เด็กสองขวบถึงสามขวบ
- ลักษณะของเด็ก
- การเลี้ยงดู
- สภาพแวดล้อม
- สภาพผิดปกติ
เด็กสามขวบถึงสี่ขวบ
- ลักษณะของเด็ก
- การเลี้ยงดู
- สภาพแวดล้อม
- สภาพผิดปกติ
เด็กสี่ขวบถึงห้าขวบ
- ลักษณะของเด็ก
- การเลี้ยงดู
- สภาพแวดล้อม
- สภาพผิดปกติ
เด็กห้าขวบถึงหกขวบ
- ลักษณะของเด็ก
- การเลี้ยงดู
- สภาพแวดล้อม
- สภาพผิดปกติ
เด็กวัยประถม

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายแพทย์ ทิชิโอะ มัตสุดะ
จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว
- เป็นกุมารแพทย์ และนักเขียน นักวิจารณ์ผู้มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น

คำนิยม
ประเวศ วะสี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749507088 (ปกแข็ง) 216 หน้า
ขนาด: 150 x 215 x 18 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน