0
สารานุกรมศาสตร์พระราชา : Encyclopaedia of the King's Philosophy
หนังสือที่รวบรวมพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สารานุกรมศาสตร์พระราชา : Encyclopaedia of the King's Philosophy" เล่มนี้ ได้รวมพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ จัดทำในรูปแบบสารานุกรม เรียงตามลำดับตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ รวมทั้งหมด 300 คำ พร้อมภาพประกอบและดัชนีค้นคำท้ายเล่ม เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาเรื่องศาสตร์พระราชาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

สารบัญ

- ก
- ข
- ค
- ง
- จ
- ช
- ด
- ต
- ถ
- ท
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160033430 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 21 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน