0
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉ.เสริมการเรียนรู้ ล.10
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับ เสริมการเรียนรู้ เล่ม 10
หนังสือ80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องของกล้วย ทุเรียน และส้ม เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

กล้วย
- ประวัติของกล้วย
- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
- การจำแนกชนิดและกลุ่มของกล้วย ฯ
ทุเรียน
- ที่มาของชื่อ และถิ่นกำเนิดของทุเรียน
- ประวัติของทุเรียนในประเทศไทย
- การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน และลักษณะเด่น ลักษณะด้อยของทุเรียนพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้า ฯ
ส้ม
- ความหมายและความสำคัญโดยทั่วไปของส้ม
- ประวัติความเป็นมาของการปลูกส้มในประเทศไทย
- ลักษณะทั่วไปของส้ม
...ฯลฯ...

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748185811 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 10 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน