0
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉ.เสริมการเรียนรู้ ล.11
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับ เสริมการเรียนรู้ เล่ม 11
หนังสือ80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องเครื่องถม เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย รวมถึงเครื่องจักสาน เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

- เครื่องถม
- ความหมายของเครื่องถม
- ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับกำเนิดของเครื่องถมในโลก
- ประวัติการทำเครื่องถมในประเทศไทย ฯ
- เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย
- ความหมายของเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย
- การแบ่งประเภทของเครื่องปั้นดินเผา
- พัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทย ฯ
- เครื่องจักสาน
- ความหมายของเครื่องจักสาน
- กำเนิดและวิวัฒนาการของเครื่องจักสาน
- วัตถุดิบที่ใช้ทำเครื่องจักสาน
...ฯลฯ...

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748185828 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 146 x 212 x 10 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน