0
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉ.เสริมการเรียนรู้ ล.12
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับ เสริมการเรียนรู้ เล่ม 12
หนังสือ80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องช้าง ม้า และวัวควาย ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญของไทย เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

ช้าง
- กำเนิดและวิวัฒนาการของช้าง
- ความแตกต่างระหว่างช้างแอฟริกากับช้างเอเชีย
- สรีระของช้าง


ม้า
- กำเนิดและวิวัฒนาการของม้าในธรรมชาติ
- สรีระของม้า
- การใช้ประโยชน์จากม้าในสมัยโบราณ


วัวควาย
- วัวควายในโลก
- ความเป็นมาของการเลี้ยงวัวควายในประเทศไทย
- ปัจจัยสี่ในการเลี้ยงวัวควาย
...ฯลฯ...

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748185835 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 11 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน