0
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉ.เสริมการเรียนรู้ ล.13
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 13 เนื้อหาประกอบด้วยบัว เฟิร์น และกล้วยไม้
หนังสือ80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องบัว เฟิร์น และกล้วยไม้ เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

บัว
- ประวัติ
- บัวที่ปลูกในประเทศไทยปัจจุบัน
- ปัจจัยสำคัญในการปลูกบัว
- การปลูกและการอนุบาลหลังปลูก
- อุปกรณ์และวัสดุหลักในการปลูกและอนุบาล
- การบำรุงรักษา

เฟิร์น
- โครงสร้างของเฟิร์น
- วัฏจักรชีวิตของเฟิร์น
- การสำรวจเฟิร์นและพืชกลุ่มใกล้เคียงในประเทศไทย
- เฟิร์นที่ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่คนไทยหรือประเทศไทย
- ความหลากหลายของเฟิร์นในป่าเมืองไทย
- แหล่งดูเฟิร์นที่น่าสนใจ
- เฟิร์นหายากและใกล้สูญพันธุ์ของไทย
- เฟิร์นชนิดใหม่ของไทย
- เฟิร์นชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย
- การใช้ประโยชน์จากเฟิร์น
ฯลฯ

กล้วยไม้
- ประวัติความเป็นมาของกล้วยไม้
- พัฒนาการของการปลูกกล้วยไม้ในประเทศไทย
- ลักษณะของส่วนต่างๆ ของกล้วยไม้
- การจำแนกกล้วยไม้
- การกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้
- การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
- การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้าของประเทศไทยในปัจจุบัน
- การอนุรักษ์กล้วยไม้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748185859 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 147 x 211 x 11 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน