0
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉ.เสริมการเรียนรู้ ล.15
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 15 เนื้อหาประกอบด้วยลิเก เพลงลูกทุ่ง และเพลงพื้
หนังสือ80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องลิเก เพลงลูกทุ่ง และเพลงพื้นบ้าน เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

ลิเก
- การแต่งกายและเครื่องแต่งกายของลิเก
- ที่มาของลิเกและพัฒนาการ
- ขั้นตอนการแสดง
- ส่วนประกอบของการแสดง
- องค์ประกอบอื่นๆ ของลิเก
- ศิลปินลิเกที่สำคัญในอดีต

เพลงลูกทุ่ง
- ความหมายของเพลงลูกทุ่ง
- พัฒนาการของเพลงลูกทุ่ง
- ลักษณะสำคัญของเพลงลูกทุ่ง
- องค์ประกอบของเพลงลูกทุ่ง
- การสืบสานและอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง

เพลงพื้นบ้าน
- ประวัติความเป็นมาของเพลงพื้นบ้านของไทย
- ลักษณะของเพลงพื้นบ้าน
- ผู้มีบทบาทในการเล่นเพลงพื้นบ้าน
- การจัดประเภทของเพลงพื้นบ้าน
- เพลงพื้นบ้านภาคต่างๆ
- การเข้าสู่วงการเพลงพื้นบ้าน
- คุณค่าของเพลงพื้นบ้าน
- การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748185897 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน