0
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉ.เสริมการเรียนรู้ ล.17
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับ เสริมการเรียนรู้ เล่ม 17
หนังสือ80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องของแมลง ผึ้ง และแมลงกินได้ เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

- แมลง
แมลงและแมต่างกันอย่างไร
เหตุใดแมลงจึงครองโลกอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน
แมลงมีทั้งประโยนช์และโทษ
ลักษณะกายวิภาคภายนอกของแมลง
ลักษณะกายวิภาคภายในของแมลง
การเจริญเติบโตของแมลง
อนุกรมวิธานของแมลง
การศึกษาเรื่องแมลง

- ผึ้ง
วิวัฒนาการและการกระจายตัวของผึ้ง
ผึ้งกินน้ำผึ้งหวานชนิดต่างๆ
ชีวิตและสังคมผึ้ง
ชีวิตและการเจริญเติบโตของผึ้ง
ฯลฯ

- แมลงกินได้
แมลงที่นิยมนำมาบริโภคในประเทศไทย
คุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้
การปรุงอาหารแมลงกินได้
ข้อควรระวังในการบริโภค
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748185941 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน