0
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉ.เสริมการเรียนรู้ ล.19
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับ เสริมการเรียนรู้ เล่ม 19
หนังสือ80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องของวัดไทย วัดญวน เเละวัดจีน เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

วัดไทย
- ความหมายของวัด
- องค์ประกอบของวัด
- ศิลปกรรมภายในวัด
ฯลฯ

วัดญวน
- การตั้งถิ่นฐานของชาวญวณและการสร้างวัดญวณในประเทศไทย
- วักญวณในประเทศไทยในปัจจุบัน
- สถานภาพและการสถาปนาสมณศักดิ์คณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย
ฯลฯ

วัดจีน
- การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในประเทศไทย
- การสร้างวัดจีนในประเทศไทย
- สถานภาพและการสถาปนาสมณศักดิ์คณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167709079 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน