0
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉ.เสริมการเรียนรู้ ล.2
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับ เสริมการเรียนรู้ เล่ม 2
หนังสือ80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มนี้ถือเป็นเล่มที่ 2 ที่ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องของอาหารไทย โภชนาการ และการปลูกพืชไร้ดิน เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

อาหารไทย
- ประเภทของอาหารไทย
- ภูมิปัญญาไทยในอาหารไทย
- อาหารในท้องถิ่น
- อาหารไทยตามฤดูกาลและเทศกาล
- วิธีปรุงอาหารบางวิธีที่น่ารู้
ฯลฯ

โภชนาการ
- ประเภทสารอาหาร บทบาท แหล่งที่มา
- การกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
- ทุพโภชนาการและการแก้ไขปัญหา

การปลูกพืชไร้ดิน
- ความหมายและรูปแบบการปลูกพืชไร้ดิน
- ความเป็นมา
- หลักการและเทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน
- ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชไร้ดิน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749246012 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 13 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน