0
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉ.เสริมการเรียนรู้ ล.8
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับ เสริมการเรียนรู้ เล่ม 8
หนังสือ80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องพระพุทธรูป การผลิตทองรูปพรรณ และ ผ้าไทย เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

พระพุทธรูป
- คติการสร้างพระพุทธรูป
- ประเภท วัสดุ และวิธีการสร้างพระพุทธรูป
- ปางของพระพุทธรูป
- พระพุทธรูปปางต่างๆ ในประเทศไทย
- ปางพระพุทธรูปประจำวันเกิด
ฯลฯ

การผลิตทองรูปพรรณ
- การกำเนิดแหล่งทองคำ
- แหล่งแร่ทองคำในโลก
- แหล่งแร่ทองคำในประเทศไทย
- สมบัติทางเคมีและทางฟิสิกส์ของทองคำ
- การใช้ทองคำของคนไทยโบราณ
ฯลฯ

ผ้าไทย
- ประวัติของผ้าในประเทศไทยสมัยต่างๆ
- การส่งเสริมศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองในปัจจุบัน
- การทอผ้าพื้นเมืองในท้องถิ่นต่างๆ
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าพื้นเมือง
- วิธีการทอลวดลายบนผ้าไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9748185672 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน