0
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉ.เสริมการเรียนรู้ เล่ม 20
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับ เสริมการเรียนรู้ เล่ม 20
หนังสือ80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องของหินเปลือกโลก ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย และอัญมณี เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

หินเปลือกโลก
- กำเนิดโลก
- โครงสร้างภายในโลก
- สภาพพื้นผิวของเปลือกโลก
- การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
ฯลฯ

ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
- ความหมายของซากดึกดำบรรพ์
- มาตราธรณีกาล
- กระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์
ฯลฯ

อัญมณี
- ประวัติย่อ
- ความหมายของอัญมณี
- แหล่งกำเนิด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167709116 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 11 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน